Ovládly nás báje a pověsti

„Jsem gramotný, chci být gramotnější, ale mým snem je být nejgramotnější

O čem je řeč? O projektu „Zeus a praotec Čech ruku v ruce putují do Krnova a okolí“, na kterém začali pracovat žáci 4.-7. tříd a který finančně podpořilo MŠMT v rámci Rozvojového programu na podporu čtenářské gramotnosti.

 

Gramotnost neznamená pouze schopnost číst a psát, ale také schopnost danému textu porozumět. Cílem tohoto projektu a tedy i cílem všech zainteresovaných žáků je jednak zdokonalovat se ve čtení a jednak motivovat sebe i ostatní k pravidelné návštěvě knihovny.

 

Protože je projekt zaměřen na téma – báje a pověsti, rozdělili se žáci na dva týmy : zástupci žáků 4. a 5. tříd vytvořili „tým praotce Čecha“ a zástupci žáků  6. a 7. tříd „tým olympský“. Tyto dva týmy si budou zadávat otázky a úkoly z určené četby a společně se žáky jednotlivých tříd na nich pracovat. Rovněž se budou vzájemně kontrolovat,zda byly úkoly splněny správně. Nechybět budou ani kvízy, doplňovačky či dramatizace. 

O průběhu projektu budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a školního časopisu.                                                          

                                                  Text a foto: Silvie Seidlová a Kamila Lukszová

Archivy