Christmas party

Předvánoční odpoledne plné pohody a dobré nálady, tak by se dal nazvat čtvrtek 18. prosince 2008  od 16.00 do 18.30 hodin, kdy se ve škole sešlo kolem 100 žáků, aby předvedli pásmo pohádek, scének a písniček v jazyce anglickém, německém, ale i českém.

  

Někteří žáci předvedli velké herecké nadání, u některých byla vidět malinká tréma, ale všechno bylo překonáno bouřlivým potleskem maminek, tatínků,  ostatních rodinných příslušníků a samozřejmě i  spolužáků, kteří si udělali čas v předvánočním shonu a přišli podpořit své děti a kamarády a dali tak najevo své nadšení a v rozzářených očích rodičů bylo vidět jak jsou pyšní na své děti.

  

Program byl velice pestrý a nabitý. Jedno vystoupení střídalo druhé.Dětem patří obrovská pochvala za snahu a píli. Každý z nich dal do své role opravdu všechno, co mohl. I přes malé potíže s prostory a ozvučením se nám nakonec podařilo vytvořit krásnou atmosféru a všichni odcházeli s úsměvem na tváři a žáci si tak alespoň na malou  chvíli vyzkoušeli, jaké je být opravdovou superstar.

  

Velký dík patří také všem, kteří dobrovolným vstupným přispěli na dobrou věc. Za vybranou částku 927 Kč. koupíme hračky a uděláme tak radost dětem v krnovské nemocnici.   

                                     text: A. Dlabajová, M. Miketová, K. Lukszová, L. Křehlík

 

  

 

Archivy