Zeměpisná olympiáda – školní kolo

V měsíci únoru proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády za velké účasti žáků 6. –  9.  tříd. Dne 18. 2. proběhlo školní kolo pro kategorii C za účasti 28 žáků 8. a 9. ročníků. O týden později, dne 25. 2.,  proběhlo školní kolo pro kategorii A za účasti 13 žáků 6. ročníků a kategorii B za účasti 36 žáků 7. ročníků.

  

Všichni zúčastnění museli odpovědět na otázky ve dvou testech. V prvním testu se žáci museli spolehnout na vědomosti získané ve výuce zeměpisu, druhý test zpracovávali s pomocí školního atlasu světa, kde si odpovědi na otázky mohli vyhledat. Součet bodů získaných za správné odpovědi v obou testech stanovilo pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích: 

A:         1. Zubrvalčík Jan    6.M                 

             2. Drabina Michal   6.M                     

             3. Rovnaník Denis   6.A     

    

 B:         1. Novák Pavel    7.M            

            2. Richter David   7.M                

            3. Gusty Adam    7.M                                                          

C:         1. Ticháček Lukáš     8.C       

            2. Kosteas Andeas    8.M       

            3. Doubrava Jiří          8.M           

                Smékal Libor         9.B 

 

Do okresního kola, které se koná 18. 3.  v SVČ Méďa Krnov, postupuje vítěz každé kategorie. Všem vítězům gratulujeme za skvělé výsledky a ostatním žákům děkujeme za účast.                                                   

                                Za kabinet zeměpisu:   Romana Janková

Nejnovější příspěvky
Archivy