Osobnostní a sociální výchova

Název projektu: “Empowering Students as Future European Citizens”

Poskytovatel dotace:  Comenius – partnerství škol (EU)

Název dotačního programu: Education and Culture Lifelong Learning programme Comenius – EU

Cíl projektu:

Rozvinout komunikační dovednosti v cizím jazyce s využitím pobytů na partnerských školách, komunikace pomocí prostředků ICT, zpracování společných vzdělávacích projektů, spolupráce mládeže

Stručný popis projektu:

3 skupiny žáků rozvinou pomocí prostředků ICT komunikaci s partnerskými skupinami na řešení a realizaci zadaných projektů, vrcholem snažení budou setkání v hostitelských zemích a praktické využití a zdokonalení jazykových dovedností a poznání kultury jiných zemí. Škola bude minimálně jednou, hostitelskou zemí. Komunikační jazyk – angličtina, Naše škola se zúčastní celkem  24 mobilit. 

Žadatel: Národní agentura evropských projetků (NAEP)

Škola v projektu: partner

Fáze projektu: realizace projektu

Termín realizace:1. 8. 2010 – 31. 7. 2012

Dotace na projekt škole: 17 000,- EUR

201105091231 1 201110161417 DSC_0394 201110161414 DSC_0343

Vedoucí projektového týmu: Bc. Lukáš Křehlík

 

Nejnovější příspěvky
Archivy