Výchova demokratického občana

Název projektu:

Vytvoření a ověření komplexního programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Doba trvání projektu:  od 1. ledna 2010 do 30. června 2012.

Pozice školy v projektu:  partner

Předkladatel projektu:     Reintegra                

Hlavním cílem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifickým cílem projektu je vytvoření a ověření komplexního programu podpory pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, který je zaměřený především na odstranění bariér ve výuce, v přístupu ke vzdělání a na prevenci předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.

Komplexní program podpory je složen ze 4 modulů:

1. Rozšíření nabídky asistenčních služeb.

2. Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání.

3. Rozvoj informačních a komunikačních dovedností.

4. Podpora vzdělávání pedagog. pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

·         žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami

·         pracovníci škol

·         rodiče žáků

Seznam a časový plán aktivit

Popis jednotlivých aktivit

201005051325 CIMG0717 201005051325 CIMG0721 201005051327 CIMG0727

 

Koordinátoři projektu ve škole:   Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Hana Wiedemanová

201004140920 02

Nejnovější příspěvky
Archivy