Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Název projektu:„Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole“  

Poskytovatel dotace:  ESF –  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost  

Název dotačního programu:Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  

Cíl projektu:Rozvoj kompetencí pedagoga v psychologických, presentačních a informačních  

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení profesionality pedagogických pracovníků  základních škol, a to zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace se žáky, kolegy a okolím školy (rozvojem psychologické gramotnosti a tréninkem prezentačních dovedností ) a využitím ICT jako každodenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce.Komplexní program se realizuje na bázi těchto aktivit:1. Psychologická gramotnost pedagoga2. Prezentační dovednosti pedagoga3. Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT 

Žadatel: EDUCO CENTRUM s.r.o

Škola v projektu: partner

Termín realizace: 1.10. 2009 – 30.12. 2011

Dotace na projekt celkem:  3 547 195,-

Koordinace projektu ve škole: Karel Handlíř

201008191017 logolnet_3

Archivy