Multikulturní výchova

Název projektu: „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“

Poskytovatel dotace:  ROP NUTS II Moravskoslezsko  

Název dotačního programu:  Oblast podpory 3.2. Subregionální centra, Infrastruktura vzdělávání a volného času  

Cíl projektu: 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků, modernizací vyučovacích metod prostřednictvím prostředků ICT a interaktivních prostředků

Stručný popis projektu:

Vybavení školy interaktivními tabulemi, mobilní učebnou PC, notebooky pro učitele, vybudování jazykové laboratoře, bezdrátová internetová síť, On-line ŽK, KL, TV, evidence a matrika, dálkový přístup žákům, rodičům, učitelům, výukové materiály, e-learning …

Žadatel:  Město Krnov

Škola v projektu:  Realizátor projektu

Termín realizace:   1.9. 2010 – 30.12. 2011  

Projekt celkem:   3 518 349 Kč

Dotace celkem:   3 254 473 Kč

Spoluúčast(Město Krnov):   263 876 Kč

201102251115 DSC_0374 201102250827 DSC_0369 201102250827 DSC_0367

Koordinace činností na straně školy:  Karel Handlíř

201008191018 eu_rop

Archivy