Další úspěch našich žáků – ekologická soutěž

Naši mladí ekologové obstáli na výbornou v konkurenci družstev z několika škol Bruntálu, Krnova, a okolí na ekologické soutěži v Bruntále konané ke Dni Země 22.4. a získali 1. místo v II. kategorii 7. – 9. ročníků.

  

Úspěch je o to cennější, že soutěže se zúčastnili především žáci 7. ročníků. Téma „Země – Voda – Oheň – Vzduch“ prolínalo celým kláním.  Soutěže se zúčastnily dvě družstva z naší školy.

  

1. místo získalo čtyřčlenné družstvo žáků 7.B třídy ve složení: Dariusz Brewus, Marek Slováček, Jana Šenkarová a Kristýna Kirschnerová, za což jim patří velká gratulace. Druhé družstvo ve složení: Petr Šimonek, Andrea Kubisová, Julie Korabečná  z třídy 7.A doplněné o žákyni 9.B třídy Martinu Šopíkovou sice nedosáhlo na stupínek vítězů, ale i jejich znalosti byly vynikající a svými výsledky nijak nezaostaly za soutěžícími družstvy.

  

Soutěžící v první fázi musely vyplnit test týkající se ekologických témat  a v druhé fázi se museli vypořádat se sedmi praktickými úkoly, ve kterých uplatnili nejen své znalosti, ale i praktické dovednosti. Obě družstva byla za svůj výkon oceněna sponzorskými dary.Všem účastníkům soutěže gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci školy.     

celkové výsledky soutěže    

                                                                                                          

                                                                Text a foto:  Romana Janková

 

   

Nejnovější příspěvky
Archivy