K-centrum, aneb STOP drogám

V průběhu března a dubna, se žáci  6.-9. tříd seznámili s nebezpečím drogové závislosti. Žáci 6. a 7. tříd besedovali s vedoucí  K-centra paní Martinou Novákovou ve svých třídách, 8. a 9. třídy navštívili K-centrum.

  

Zajímavou formou bylo dětem vysvětleno, co obnáší experimentování, užívání a následná závislost na drogách. Děti v současnosti již vědí, co je to K-centrum, jakou pomoc poskytuje a kdo se může stát jejich klientem. Děkuji pracovníkům K-centra za čas, který věnovali v prevenci naším dětem.

 

                                                          školní metodik prevence: Klimentová Jitka

Nejnovější příspěvky
Archivy