Návštěva „Strašidelné půdy“.

Všichni naši prvňáčci dnes navštívili „Strašidelnou půdu“ ZUŠ Krnov. Formou příběhu byli seznámeni s obory, které se na zdejší škole vyučují – hudebním, tanečním, dramatickým a výtvarným.

     

Děti, které tuto ZUŠ navštěvují, jim připravily krásné představení doprovázené písničkami, tančením a scénkami. Prvňáčci si zazpívali, zasmáli se a hlavně se hravou formou seznámili se vším, co by mohli také umět, pokud by tuto školu chtěli začít navštěvovat.

    

Pro všechny zájemce připomínáme, že zápis do ZUŠ Krnov bude ve středu 27. května.  Všem vystupujícím děkujeme.

 

                                                                                       Třídní učitelky 1. tříd.

 

   

 

Archivy