Pasování prvňáků na čtenáře

Jak se pozná správný čtenář? To ví Ferda Mravenec a dvě Berušky Ondřeje Sekory. Ti všichni nás s pomocí pana Válka z Městského úřadu v Krnově „ pasovali na čtenáře “.

 

  

 

Každý prvňáček musel do knihovny přinést obrázek svého skřítka Knihovníčka a za odměnu byl pasován. Spolu s Beruškou si děti zazpívaly písničku a také se naučily básničku z Ferdova Slabikáře.

 

  

 

Na závěr všichni složili „přísahu čtenáře“, kterou doplnili opravdovým přípitkem. Děti si odnesly nejen medaili a dárečky od Berušek, ale hlavně pěkný zážitek a chuť do dalšího čtení knížek.

 

 

                                                        

                                                                 text a foto: Jana Zdráhalová tř. uč. 1.C

 

Nejnovější příspěvky
Archivy