Seznam pracovníků ve školním roce 2011/2012

   Vedení školy  
 • Mgr. Karel Handlíř
 • ředitel školy
 • aprobace: Z, TV
 • vyučuje: Z, TV
 • email: [email protected]
 • Mgr. Jana Hlaváčková
 • zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
 • aprobace:
 • vyučuje: Prv, Vv, Pč
 • email: [email protected]
 • Mgr. Hana Wiedemanová
 • zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
 • aprobace: Rv, D
 • vyučuje: D 
 • email: [email protected]

 

 1. stupeň
 • Mgr. Jana Franková
 • třídní učitelka 4.B
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: [email protected] 
 • Mgr. Monika Galušková
 • třídní učitelka 3.C
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: [email protected] 
 • Mgr. Petra Havlíčková
 • třídní učitelka 3.B
 • speciální pedagog
 • aprobace: učitelství pro 1.stupeň
 •                 speciální pedagogika
 • email: havlickova@zsjnkrnov.cz
 • Mgr. Iva Hoferková
 • třídní učitelka 1.C
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: hoferkova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Martina Jiroušková
 • třídní učitelka 1.A
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: jirouskova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Miroslava Banovcová
 • třídní učitelka 5.C
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: banovcova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Jana Matějková
 • třídní učitelka 2.B
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: matejkova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Eva Nevídalová
 • třídní učitelka 2.A
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: nevidalova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Hana Grigorová
 • třídní učitelka 3.A
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: grigorova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Zdeněk Škůrek
 • třídní učitel 5.A
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: skurek@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Hana Štechová
 • třídní učitelka 4.C
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: stechova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Kateřina Jonášová
 • třídní učitelka 4.A
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • email: jonasova@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Jana Zdráhalová
 • třídní učitelka 2.C
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň 
 • email: [email protected]
 2. stupeň
 • Mgr. Filip Andziol
 • správce počítačové sítě 
 • třídní učitel 8.M
 • aprobace: M, F, Inf
 • vyučuje: M, F, Inf
 • email: andziol@zsjnkrnov.cz
 • Mgr. Jana Hlaviznová
 • třídní učitelka 9.B
 • aprobace: Jč, Hv
 • vyučuje: Jč, Hv
 • email: hlaviznova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Romana Janková
 • třídní učitelka 6.B
 • aprobace: Z
 • vyučuje: Z, Jr
 • email: jankova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Jitka Klimenková
 • metodička prevence
 • aprobace: Rv, Tv
 • vyučuje: Rv, Tv, VD, PSA
 • email: klimenkova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Martin Košútek
 • třídní učitel 8.A
 • aprobace: Ov, Tev
 • vyučuje: Ov, Pč
 • email: kosutek@zsjnkrnov.cz 
 • Mgr. Kamila Koukolová
 • výchovná poradkyně
 • aprobace: Tv, Ov
 • vyučuje: Tv, Ov
 • email: koukolova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Kamila Lukszová
 • třídní učitelka 7.M
 • aprobace: Jč, Jn, Jr
 • vyučuje: Jč, Jn
 • email: lukszova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Pavlína Nováková
 • třídní učitelka 6.A 
 • aprobace: M, Př
 • vyučuje: M
 • email: novakovap@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Veronika Pazderová
 • koordinátorka ICT
 • třídní učitelka 9.M
 • aprobace: Ov, TeV, Inf
 • vyučuje: Inf
 • email: pazderova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Marcela Rychtová
 • třídní učitelka 8.B
 • aprobace: učitelství pro 1. stupeň
 • vyučuje: Vv
 • email: rychtova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Silvie Seidlová
 • třídní učitelka 6.M
 • aprobace: Jč, Ov
 • vyučuje: Jč, Ov
 • email: seidlova@zsjnkrnov.cz  
 • Mgr. Irena Štěpánková
 • třídní učitelka 7.B 
 • aprobace: Ch, Př
 • vyučuje: Ch, Př
 • email: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správní zaměstnanci
 

 

 Školní družina
 Na mateřské dovolené

 

Nejnovější příspěvky
Archivy