Projekt "Spolu to zvládneme" v plném proudu

Ve čtvrtek 17.září 2009 se žáci 6.B vydali na adaptační pobyt do nedalekého Býkova. Cesta vedla přes Cvilínskou naučnou stezku, kde prověřili jak vytrvalost a zdatnost, tak důvtip při řešení zajímavých úkolů.

 

 

 

S dobrou náladou všichni dorazili na lesní chatu, kde bylo hlavním cílem vzájemné poznávání, rozvoj komunikace a budování kladných vztahů mezi sebou. Pro děti byl připraven nabitý program. 

 

  

 

K úspěšnému průběhu pomohlo fajn počasí a bezesporu taky dotace na náš  projekt „Spolu to zvládneme“ z rozvojového programu Moravskoslezského kraje na podporu prevence sociálně patologických jevů.

                                                                               Text a foto: M. Rychtová

 

 

Archivy