Naše první čtení

V pátek 9.10. se děti z prvního oddělení školní družiny  poprvé sešly v pobočce městské knihovny na Jiráskově ulici, aby se seznámily s novou paní knihovnicí, se základními pravidly půjčování knížek a s prostorami knihovny, kterou budou pravidelně navštěvovat.

 

  

 

Vzhledem k tomu,že jsme s dětmi využili akci, kterou každým rokem knihovna vyhlašuje pod názvem „Týden knihoven“, měly všechny děti registraci zcela zdarma.

 

  

 

Po vyčerpávajícím výkladu paní knihovnice děti obdržely novou průkazku , díky které si mohly vybrat poprvé svou první knížku. Společně jsme si přečetli pohádkový příběh, do kterého měly děti za úkol doplnit správné obrázky tak, aby příběh byl pravdivý.

 

   

 

Návštěva knihovny se dětem líbila  a i když malí čtenáři ještě neznají všechna písmenka, na další návštěvu knihovny se těší.

 

                                                                                     Text a foto: B. Šrubařová

Archivy