Ovládáme mateřský jazyk ?

O  tom se mohli přesvědčit žáci, kteří se zúčastnili školního kola olympiády  z českého jazyka. Ta obsahovala jednak část gramatickou, která byla zaměřena především na slovní zásobu, ustálená spojení a slovní druhy, a jednak část slohovou, jež vyžadovala napsat vypravování na téma „Měl(a) jsem z pekla štěstí“.

  

 

Zde jsou jména 3 nejúspěšnějších řešitelů :

1.       místo – Aneta Loučanská, 8.M

2.       místo – Markéta Sajlerová, 8. M

3.       místo – Michal Šrutek, 9.M

 

Mezi dalšími, kterým chyběl  na vedoucí místa jen krůček,  patřili: Erik Rathai z 9.M, Lukáš Spáčil z  9.A a Apolena Pavlíčková z 9.M.

Aneta Loučanská a Markéta Sajlerová postupují do okresního kola. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů.

                                                          Text: S. Seidlová, foto: K. Lukszová

Archivy