Vánoční návštěva

Po mikulášské návštěvě, kdy jsme shlédli čertovskou besídku dětí mateřské školy Jirásková, plnou tance, básní a říkánek, jsme naše malé kamarády přivítali u nás ve škole. 

 

Žáci 3.C si pro své kamarády připravili v tento vánoční čas plno krásných pohádkových hádanek. Nacvičili si pro ně písničku Chumelí se chumelí a Jde se na hokej od Pavla Nováka, kterou  nejen zazpívali, ale také zatancovali.

 

  

 

Dohromady se všichni podíleli na kresbách paní Zimy. Všechny byly originální a moc se jim povedly. Děti naší školy se také učily zodpovědnosti za své malé kamarády. Provedly je ruku v ruce školou a pomáhaly jim nejen s malováním, ale také i s oblíkáním.

 

 

 

Na konci jsme se rozloučili zpěvem vánočních koled za doprovodu harmoniky.Všem se náš pohádkový svět líbil, užili jsme si plno legrace a už teď se těšíme na další shledání s našimi kamarády.

                                                                         foto a text: M. Banovcová

Archivy