Nejen sportovec nebo umělec se může proslavit …

Předvánoční atmosféru školy zpestřila 21. prosince svou návštěvou úspěšná matematička RNDr. Petra Augustová, Ph.D. (rozená Šindelářová) a dokázala nám, že nejen sportovec nebo umělec se může proslavit.

 

 

Žákům 9.M popsala svou „studijní cestu“. Již během docházky na naší školu věděla, že se chce jednou zabývat matematikou („matematika mě bavila a šla mi“, „chtěla jsem jít jinou cestou než ostatní“). Uvědomovala si však nutnou znalost cizích jazyků („mluvím anglicky, francouzsky, německy“) , proto volila jako střední školu přírodovědně zaměřené Francouzské gymnázium v Olomouci a odtud se vydala na Slezskou univerzitu v Opavě.

 

Do matematického světa se začala zapisovat v studentských soutěžích a svých prvních úspěchů dosáhla v letech 2001 až 2003, kdy postupně vyvrátila několik vedlejších tvrzení z  60. a 80. let 20. stol. ukrajinského matematika Sharkovského (ve světě známého zejména důkazem tvrzení o uspořádání čísel používaných při zobrazování). Své obzory si rozšířila na univerzitách v zahraničí (Německo, VB, USA) a na konferencích. Vydala pět publikací a získala pedagogickou praxi na univerzitách u nás i v zahraničí. Dnes učí na Českém vysokém učení technickém v Praze a ve výzkumu se zaměřuje na jiné oblasti matematiky, ve kterých dosáhla dalších výsledků při studiích v USA a v nynějším zaměstnání na Akademii věd ČR v Praze. 

 Žákům zodpovídala otázky týkající se učitelů ze základní školy, současného zaměstnání na Akademii věd („po letech v zahraničí jsem se chtěla vrátit“) a výhledů do budoucna („nikdy neříkám nikdy, v současné době bych ale ráda zůstala tady, o delším pobytu v zahraničí momentálně neuvažuji. Ale konference a stáže samozřejmě ano.“).

Návštěva paní  Augustové byla součástí projektu Úspěšní absolventi ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17.

                                                                     text a foto: M. Mylková

Bruntalský a krnovský deník.cz

Nejnovější příspěvky
Archivy