Učíme se pomáhat

Umět poskytnout základní první pomoc a ošetřit drobná, ale i závažná poranění, je pro spoustu lidí nepředstavitelný problém. Pokud se do takové situace dostanou, měli by vědět, jak se správně zachovat. Proto se v první polovině ledna  všechna oddělení školní družiny zúčastnila besedy na SZŠ, kde si budoucí zdravotní sestřičky pod vedením zkušených vyučujících připravily pro děti vyčerpávající informace z této oblasti.

 

  

 

Většina odborných názvů sice malým školákům nic neříkala, ale jakmile došlo na praktické ukázky, oči jim jen zářily zvědavostí. Děti si vyzkoušely různé způsoby obvazování, ošetřit drobná poranění, umělé dýchání z úst do úst, poslouchaly tlukot vlastního srdce, naučily se stabilizovanou polohu a mnoho zajímavých pro ně nevšedních činností.

 

 

 

Dětem se  dostalo i profesionálních odpovědí na všechny zvědavé otázky. Zajímavé a velmi poučné vyprávění s praktickými ukázkami se dětem velmi líbilo. Chtěla bych touto cestou poděkovat  vedení SZŠ a to pí.Holubové za zprostředkování besedy a pí.profesorkám i žákům za profesionální přístup a vedení celé akce.

 

Foto a text: B. Šrubařová

 

   

Archivy