Vyhrajte dort !

Vyhrajte dort bylo heslo soutěže o největší pořádek ve třídě během vyučování i po něm. Soutěž o největší pořádek ve třídě proběhla na 2. stupni naší školy těsně před vánocemi. Ve dnech 14.12. – 18.12. se soutěžilo o body dvakrát denně. O velké přestávce bodování probíhalo za účasti p. uč. Jankové a zástupce školního parlamentu za životní prostředí Markem Slováčkem ze třídy 8.B, po skončení výuky bylo bodování v rukou paní uklízečky.

Dvakrát denně se bodoval pořádek na podlaze, pořádek pod lavicemi a koše na tříděný odpad, čímž každá třída mohla získat celkem 6 bodů v jediném dni. Na prvním místě se umístila třída 9.M, která získala 29 bodů z celkového počtu 30 bodů a vyhrála tak čokoládový dort, který byl hlavní cenou. Soutěž sponzorovala svými sladkostmi i paní Naďa z bufetu, za což jí patří poděkování.

        

Na druhém místě se umístila třída 9.B s počtem 27 bodů a na třetím 8.B s počtem bodů 23. Nejvíce nepořádnou třídou se stala třída s nejnižším počtem bodů 9, a to třída 8.A , která spolu se třídou 9.A tvoří závěr tabulky.

Vítězná třída si pochutnala na čokoládovém dortu 13.1., kdy byla cena předána jejím zástupcům. Blahopřejeme!

       

Text a a foto R. Janková

Nejnovější příspěvky
Archivy