Veletrh základních a mateřských škol města Krnova

Středa 27. ledna 2010 patřila v Domě dětí  všem mateřským a základním školám. Tento den se všechny školy prezentovaly na nultém ročníku Veletrhu ZŠ a MŠ. Od rána probíhaly přípravy ať už na výstavu, která přiblížila danou školu nebo živé vystoupení dětí  školy.

 

   

 

Každý pojal představování se veřejnosti svým osobitým způsobem. Některé školy představily rukodělné práce dětí, jiné seznamovaly pomocí projekce s prostředím a životem školy. Každou školu také reprezentovalo krátké vystoupení dětí – s pohádkou, muzikálem, tancem, zpěvem. 

 

  

 

 

Naši žáci pod vedením p. uč. Lukszové předvedli úsměvný pohádkový příběh „O princezně, která se chtěla vdát“. Škoda jen, že zájem rodičů a  všech , kterým byl tento den určen, byl velmi malý.

 

text a foto: M. Rajnochová 

 

     

Předchozí

Následující

Archivy