Chemie se nebojíme

Žáci 9.M se letos zúčastnili chemické olympiády. Školní kolo se skládalo z úkolů vypracovávaných samostatně doma, z praktické části a z testu, který napsali ve škole. Úspěšnými řešiteli všech částí školního kola byli tři žáci. Apolena Pavlíčková, Tereza Ďurišíková a Michal Šrůtek. Nejlepší z nich, Michal Šrůtek, postoupil do okresního kola.

 

  

 

Okresní kolo se konalo 20.1.2010 na gymnáziu v Bruntále. Skládalo se z teoretického testu a praktické části. Michal si z oběma částmi poradil velmi dobře a umístil se na krásném čtvrtém místě. K úspěchu samozřejmě gratulujeme. Jelikož školní kolo pro všechny tři účastníky bylo prvním větším setkáním s chemií v praxi a obtížnější prací s chemikáliemi, patří pochvala všem úspěšným řešitelům. Doufáme, že příští kolo chemické olympiády bude mít hojnou účast a budeme moci vyslat zástupce naší školy opět i na okresní kolo.

text a foto: I. Štěpánková

Nejnovější příspěvky
Archivy