Školní kolo pythagoriády.

Ve středu 17. února proběhlo na naší škole školní kolo pythagoriády pro šesté a sedmé ročníky.  Do soutěže se zapojily matematické třídy a vybraní žáci z ostatních tříd. Celkem soutěžilo 32 žáků v kategorii šesté třídy a 29 žáků v kategorii sedmé třídy. Během 60ti minut měli žáci vyřešit 15 úloh. Za správně řešenou úlohu získali jeden bod. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 9 a více bodů. V sedmých třídách bohužel nebyl jediný úspěšný řešitel.

V šestých třídách se sešlo 6 úspěšných řešitelů a první místo v této kategorii obsadil Václav Chrobák ze třídy 6B s 10 body. Dalších 5 žáků ( Vojtěch Bažo 6M, Michal Daněk 6M, Jan Kelemen 6A, Nikol Svobodová 6M a Adam Vlasák 6M) se  stejným počtem 9 bodů se podělilo o 2.-6. místo.

Všem zúčastněním děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatní žáky vyzýváme k dalšímu matematickému boji, tentokrát 18. března 2010, kdy proskáče naší školou „MATEMATICKÝ KOLKAN“ pro 4.-9. třídy. Ti kteří se chtějí zúčastnit, ať se nahlásí svému vyučujícímu matematiky. Těšíme se na vás !

 

                                                             za sekci matematiky Markéta Mylková

Archivy