Čtení s předškoláky, aneb březen měsíc knihy

Březen je měsíc knihy. A u této příležitosti se naši třeťáci setkali s kamarády z oddělení Kašpárek z mateřské školy Jiráskova. Každý školák si s sebou donesl svou oblíbenou knihu, kterou si vybral z přečtených knih za celé pololetí, se kterou nás seznámil. Představil autora, ilustrátora a připravil si stručný popis děje.

  

Třeťáci přinesli také pohádkové knížky pro malé předškoláky. Kašpárci poznávali známé postavičky a podle nich pojmenovávali názvy pohádek. Dětem z mateřské školy se nejvíce zalíbila kniha – Pohádky z mechu a kapradí od Václava Čtvrtka, kterou ilustroval Zdeněk Smetana. Nejlepší čtenáři z ní četli příběhy. Poté děti odpovídaly na otázky k obsahu přečtených pohádek.

  

 Na závěr si mohli kašpárci od školáků jejich knížky půjčit a prohlídnou si jejich ilustrace. Velký zájem byl o knihy : Putování do pravěku s dinosaury, Malá čarodějnice, Vývoj a stavba lodí. 

  

 

text a foto: M. Bánovcová

Archivy