Sedím na nádraží a dívám se na…

…tak to byl název slohové práce, která byla součástí okresního kola olympiády v českém jazyce. Olympiáda se uskutečnila 15. 3. v SVČ Méďa. Naši školu reprezentovaly : Aneta Loučanská a Markéta Sajlerová, obě z 8.M. Na všechny soutěžící čekala nelehká část gramatická, v níž se potýkali s problematikou tvoření slov, větných členů, významu slov atd. Druhou částí byl jako tradičně úkol slohový. Již výše zmíněné téma mohli žáci psát v libovolném slohovém útvaru.

    

I když se nám nepodařilo zdolat nejvyšší příčky, s našimi výkony jsme spokojeni…, vždyť přece „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Oběma žákyním děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů.

 

Text a foto : Silvie Seidlová

Archivy