"Empowering Students as future European Citizens"

Název projektu: "Empowering Students as Future European Citizens"
Poskytovatel dotace Comenius – partnerství škol (EU)
Název dotačního programu: Education and Culture Lifelong Learning programme Comenius – EU
Cíl projektu: Rozvinout komunikační dovednosti v cizím jazyce s využitím pobytů na partnerských školách, komunikace pomocí prostředků ICT, zpracování společných vzdělávacích projektů, spolupráce mládeže
Stručný popis projektu: 3 skupiny žáků rozvinou pomocí prostředků ICT komunikaci s partnerskými skupinami na řešení a realizaci zadaných projektů, vrcholem snažení budou setkání v hostitelských zemích a praktické využití a zdokonalení jazykových dovedností a poznání kultury jiných zemí. Škola bude minimálně jednou, hostitelskou zemí. Komunikační jazyk – angličtina, Naše škola se zúčastní celkem  24 mobilit.
Žadatel: Národní agentura evropských projetků (NAEP)
Škola v projektu: partner
Fáze projektu:

Příprava projektu

Termín realizace: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012
Financování (Kč)  
Projekt celkem Dotace škole celkem Spoluúčast  (ZŠ)
  17 000,- EUR 0,-

 

Nejnovější příspěvky
Archivy