Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Název projektu: „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“
Poskytovatel dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko
Název dotačního programu: Oblast podpory 3.2. Subregionální centra, Infrastruktura vzdělávání a volného času
Cíl projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků, modernizací vyučovacích metod prostřednictvím prostředků ICT a interaktivních prostředků
Stručný popis projektu: Vybavení školy interaktivními tabulemi, mobilní učebnou PC, notebooky pro učitele, vybudování jazykové laboratoře, bezdrátová internetová síť, On-line ŽK, KL, TV, evidence a matrika, dálkový přístup žákům, rodičům, učitelům, výukové materiály, e-learning …
Žadatel: Město Krnov
Škola v projektu: Realizátor projektu
Fáze projektu: Příprava realizace
Termín realizace: 1.9. 2010 – 30.12. 2011
Financování (Kč)  
Projekt celkem Dotace celkem Spoluúčast (Město Krnov)
3 518 349,- 3 254 473,- 263 876,-

 

Archivy