RP na podporu inkluzivního vzdělávání

Název projektu: RP na podporu inkluzivního vzdělávání
Poskytovatel dotace MŠMT ČR
Název dotačního programu: Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání
Cíl projektu: Podpora nenárokových složek platu pedagogů uplatňujících inkluzivní vzdělávání
Stručný popis projektu: Systematické zapojení pedagogů školy do projektu CNP „klub Devítka“. Zadávání úkolů na přípravu a doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žadatel: ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17
Fáze projektu:

realizace

Termín realizace: 2010
Financování (Kč)  
Projekt celkem Dotace škole celkem Spoluúčast  (ZŠ)
  301 000 0,-

 

Archivy