"Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole"

Název projektu: „Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole“
Poskytovatel dotace ESF –  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Název dotačního programu: Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cíl projektu: Rozvoj kompetencí pedagoga v psychologických, presentačních a informačních
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zvýšení profesionality pedagogických pracovníků  základních škol, a to zvýšením obecné kvalifikace pracovníků ZŠ v oblasti komunikace se žáky, kolegy a okolím školy (rozvojem psychologické gramotnosti a tréninkem prezentačních dovedností ) a využitím ICT jako každodenního nástroje pro tvorbu a aplikaci vzdělávacích programů ve vlastní výuce.Komplexní program se realizuje na bázi těchto aktivit:1. Psychologická gramotnost pedagoga2. Prezentační dovednosti pedagoga3. Tvorba a prezentace výukových materiálů s využitím ICT 
Žadatel: EDUCO CENTRUM s.r.o
Škola v projektu: partner
Fáze projektu:

Probíhá realizace

Termín realizace: 1.10. 2009 – 30.12. 2011
Financování (Kč) Dotace škole materiální vybavení, jiné (školení, doprava, strava …) hradí EDUCO
Projekt celkem Dotace škole celkem Spoluúčast  (ZŠ)
3 547 195,- 127 700,- 0

 

Nejnovější příspěvky
Archivy