Pohádky a písničky pro nejmenší dětičky.

První společnou akcí dětí ve školní družině bylo maňáskové divadlo „Sluníčko“, které přijelo za dětmi ze Šternberka v pondělí 20.9.2010. Tentokrát si herci pro děti připravili známé pohádky jako  „O perníkové chaloupce, Červené klubíčko a O kohoutkovi a slepičce.

  

Mezi jednotlivými pohádkami si děti společně se žlutými kuřátky zazpívaly známé písničky a také měly za úkol před každou pohádkou vyřešit jednoduchou hádanku. Na barevné maňásky se přišlo podívat  téměř 90 dětí a i když prostory byly velmi stísněné, dětem se pohádky líbily.

  

Těšíme se opět na další pohádková vyprávění a barevné kamarády.

Text a foto: B. Šrubařová

Archivy