Podzimní část projektu „Spolu to zvládneme“ je za polovinou

Již druhý rok se žáci šestých a prvních tříd účastní adaptačních kurzů, na kterých se finančně také podílí Moravskoslezský kraj. Tento projekt by měl nastartovat a rozvinout dlouhodobou systematickou spolupráci mezi třídními kolektivy a rozvoj osobnosti žáků, jejich vzájemnou toleranci a spolupráci. Projekt je zaměřen na pomoc žákům, oprostit se od negativních projevů sociálně patologických jevů. První část, žáci šestých tříd již absolvovali se svými třídními učitelkami, školní psycholožkou, učitelkou prevence psychopatologických jevů na naší škole a za pomoci některých pedagogů z přípravného týmu. Kurz byl dvoudenní a konal se v Býkově v krásném prostředí u Mgr.Pavly Němcové, která s dětmi pracovala po dva dny.

  

6.A absolvovala první část kurzu ve dnech 6.-7.9. s paní učitelkou Mgr.Věrou Petlachovou. 6.B. s paní učitelkou Mgr.Irenou Štěpánkovou. 6.M s paní učitelkou Mgr.Kamilou Lukszovou. 6.A. byli našimi průzkumníky. Nevěděli co je čeká, jaký bude jejich „hotel“, mobily zůstaly doma a maminky taky. Navíc si děti na kurzu vyzkoušeli i kuchařské umění a veškeré činnosti běžného života, jako je úklid, umývání nádobí apod. Cesta vedla kolem penzionu Šelenburk, dále pak po naučné stezce Cvilín, kolem Hajnických rybníků až do Býkova. To vše děti absolvovaly s plnou polní a pěšky. Byli všichni moc šikovní. Na naučné stezce se již pracovalo v rozlosovaných dvojcích, kdy děti využívaly k plnění úkolů naučné cedule. První větší zastávka byla na samotném hradu Šelenburk, kde si žáci vyslechli něco o historii, každá třída, si zde zhotovila svoje společné foto a samozřejmě nechybělo ani další doplňování do soutěžních listů. Cestou jsme si v lese vyzkoušeli mlčení-sebeovládání. To bylo dosti pro některé náročné. Další přestávka s velkou svačinou byla u odpočívadla s krokodýly, kde všichni absolvovali měřený závod na čas-běh s plnou polní. Jsou mezi dětmi a takoví, že za jejich výkon by se nemuseli stydět ani profesionálové.

  

Kolem poledne jsme vždy došli do Býkova, kde se děti ubytovaly, seznámily se s paní Pavlou a již se začalo pracovat. Prvním úkolem, bylo vymyslet ke svému jménu pěknou vlastnost např. Hana-hodná, Markéta-milá apod. Po vzájemném představování následovaly činnosti venku. Velmi náročná byla tzv. „pavučina“. Co to je pavučina? Z lan mezi stromy je opravdu protkaná pavoučí síť, kterou má celá třída překonat bez jediného doteku a navíc, jedním okem pavučiny, nesmí projít více žáků. Některým třídám delší dobu trvalo, než pochopily, že tato činnost je o vzájemné spolupráci, o domluvě a pomoci si navzájem. Nakonec všichni byli vítězové. Po vydatné večeři, kterou si děti pod dohledem uvařily se pokračovalo. Přijel pomoci pan učitel Martin Kopeček i s kytarou a bylo opravdu rušno a veselo. Pozdní večerní program s dětmi si již připravily samy třídní učitelky.

  

Po budíčku, ranní hygieně a opět díky některým malým kuchtíkům, začal dopolední program, kde děti tvořily pravidla, své třídy, pokřik třídy a erb třídy. Každý přiložil ruku k dílu a vše ztvrdily obtisky svých dlaní nebo nohou na vzácný dokument, který společně vytvořily. Potom už děti po dobrém obědě čekala zpět cesta domů, která zase nebyla jednoduchá, ale všichni to společně zvládli.

  

Druhá část projektu „Spolu to zvládneme II“ proběhne v říjnu společně s našimi prvňáčky, kteří budou spát se svojí paní učitelkou a přípravným týmem pedagogů ve škole a následující den za nimi přijdou již jejich“šesťáci“ a společně při hrách a soutěžních úkolech se budou poznávat a navazovat dlouhodobá přátelství. Odměnou dětem budou trička s logem projektu “Spolu to zvládneme II“ Věřím, že projekt splní plánovaný záměr, přeji všem dětem, aby se jim v jejich třídě líbilo, aby ve třídách byla klidná atmosféra, aby každý našel své místečko v novém kolektivu. Pani učitelkám přeji hodné děti, aby práce s nimi jim přinášela pocit uspokojení z dobře odvedené práce.

  

                                  Za realizační tým Mgr.Jitka Klimenková – metodička prevence

Následující

Archivy