Projekt Comenius odstartoval

Před několika dny se na naší škole naplno rozběhla práce žáků na projektu partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. Hlavním lákadlem pro ty, kteří se do projektu zapojili, je navázání spolupráce se školami ve Florencii (Itálie) a Odense (Dánsko), zlepšení angličtiny a také partnerské návštěvy v těchto městech, které jsou plánovány na příští školní rok. Žáci posílí své kompetence v užívání různorodých komunikačních technologií, vnímání odlišnosti kultur a životních stylů evropských zemí a navážou nová přátelství.

  

Během následujících měsíců mají za úkol v pětičlenných týmech složených z žáků všech ročníků druhého stupně představit sebe sama, svou školu, město Krnov a Českou republiku. Dále také plnit, ale i zadávat úkoly partnerským školám. Prostor pro ty, kteří se ještě nezapojili, se najde do konce kalendářního roku. Do Itálie a Dánska pak bezplatně vyjedou ti, kteří budou po celý školní rok na projektu pilně pracovat a budou vybráni naši školu reprezentovat.

 

Již na jaře tohoto roku přivítáme žáky z Dánska a Itálie tady u nás. Projekt trvá do června 2012 a dosud se do něj zapojilo přes padesát našich žáků. Ti mají možnost navštěvovat každé pondělí a pátek od 14:00 do 15:00 počítačovou učebnu pavilonu A, a pracovat na zadaných úkolech. Tento výjimečný projekt nabízí žákům naší školy neopakovatelnou zkušenost v navazování mezinárodních přátelství a praktického využití jazykových dovedností. Přejeme hodně štěstí, pracovitosti a úspěchů. 

Vedoucí projektu: Lukáš Křehlík 

Nejnovější příspěvky
Archivy