S průvodcem po Prudniku, aneb ukaž mi kde bydlíš

Ráno jsme se vydali autobusem do Prudniku. V partnerské škole se o nás starali polští kamarádi a nejprve nám ukázali celou školu.  Poté jsme se sešli v aule školy, abychom si navzájem sdělili zkušenosti z práce školních parlamentů.

    

Z našeho jednání vzešlo několik nápadů na další spolupráci, jako například na výměnné pobyty  nás  žáků, vzájemná sportovní  utkání , soutěže v matematice i angličtině a mezi zajímavé návrhy patřila myšlenka společného  česko-polského školního parlamentu.  

   

Shlédli jsme prezentaci o práci polské školy a promluvila k nám také paní ředitelka. Následovala práce ve skupinkách na ekologickém tématu a poté jsme se vydali na prohlídku města .

   

Prošli jsme rynek a navštívili také muzeum tkalcovství, kde jsme si mohli vyzkoušet, že tkát není tak jednoduché. Na závěr naší návštěvy nás přijal burmistr Prudniku a v jednací  síni nám řekl něco  polském volebním systému. Dozvěděli jsme se například, že starostu = burmistra  i prezidenta volí občané přímo, což u nás neexistuje. Pak už nás čekala jen cesta domů.

 

foto a text: účastníci expedice

Archivy