Příběhy bezpráví – měsíc filmu ve školách

V průběhu listopadu se každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Také na naší škole proběhla  15. 11. 2010 projekce filmu a následovala beseda s pamětníkem. Beseda se konala jen dva dny před výročím Sametové revoluce. Nejprve jsme  žáky  9. tříd uvedli do problematiky 50. let a povídali si o tom,  jak  a za co byli lidé v té době trestáni a také popravováni. 

    

 Poté se žáci s osudy některých lidí, odsouzených v 50. letech seznámili z předložených materiálů, kde byla jejich fotografie,  jejich provinění a trest, který následoval. V mnoha případech to byl trest smrti. V další části programu děti shlédli film o českém letci Josefu Bryxovi – „Útěky Josefa Bryxe“.

    

Film nebyl vybrán náhodně. Na besedu, která následovala po filmu přišel  pamětník pan Zelenka, který se sice stal letcem až po válce, ale v letech 1945-1948 jej vyučovali letci, kteří s J. Bryxem lítali v Anglii.  Vyprávěl nám svůj příběh  a za to, že chtěl jen trochu pomoci známému byl odsouzen k 8 letům vězení v Jáchymově.

 

Žáci  dostali v závěru besedy také radu: „ Je lepší vytrpět malé zlo pro velké dobro,  než chtít malé dobro pro velké zlo“.

text a foto: H. Wiedemanová

Nejnovější příspěvky
Archivy