Zpívá celá třída

K vánocům patří písnička. Snad proto, že se pomocí tónů dá vyjádřit ta kouzelná atmosféra očekávání a tajemství, která je s adventím časem  spojena. Snad proto, že píseň patří k radosti a té bylo v pátek ve škole opravdu hodně.

 

    

 

Ve spolupráci s paní Odstrčilovou proběhla více přehlídka než soutěž  třídních „pěveckých sborů“. Třídní učitelé všech tříd 1. stupně nacvičili krátká pěvecká vystoupení,  která předvedli přísné porotě a ostatním dětem v ročníku.

 

   

 

Mohu Vám říct, že mi šel mráz po zádech. Bylo to krásné. A ještě teď mi zní některé tóny v uších. Každá třída měla nějaké překvapení – malého dirigenta, žákovskou kapelu nebo skvěle secvičenou pohybovou variaci. Některé třídy zpívaly za doprovodu klavíru, jiné s kytarou, flétnou, houslemi nebo akordeónem.

 

   

 

Nebudu říkat kdo vyhrál, pro mě jsou vítězové všichni, žáci i učitelé, kteří byli schopni tak krásnou atmosféru vytvořit. Děkuji.

 

 

   

 

Na závěr snad jen jedno přání, věřím, že se podaří od pololetí zahájit činnost malého školního sboru pod vedením zkušené sbormistryně p. Odstrčilové. Přece tolik talentů nemůže ležet ladem.

Pěkné Vánoce, třeba s písničkou. 

Text a foto: K. Handlíř

Předchozí

Archivy