O prázdninách se škola začala měnit

Právě vrcholí jarní prázdniny. Člověk by si řekl, že v tuto dobu bude ve škole idylický klid. Není tomu tak. V budovách školy je od soboty čilý pracovní ruch a místy to zde vypadá jak v mraveništi. Jeden řemeslník střídá druhého. Ptáte se, co se tu vlastně děje? Kromě nového linolea do učebny výtvarné výchovy, montáže laboratorního zatemnění v učebně fyziky a chemie a dokončení impregnace podlah v učebnách se rozběhla realizace projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit …“, která je podpořena dotací ve výši 3 254 473, 38 Kč z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

    

Pracovníci firmy Consulta s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na dodávku projektového zařízení, zahájili montáž 4 dotykových interaktivních tabulí, které budou ve třídách 3.C, 4.C, 9.A a učebně F-Ch. V dalších dnech do 15. dubna pak bude pokračovat montáž: 6 interaktivních dataprojektorů ve třídách 6.B, 6.M, 7.B, 7.M, 8.M, 9.M., moderní jazykové učebny, nového nábytku do tříd, které ještě nejsou modernizovány, pokrytí prostor školy bezdrátovým internetem, zprovoznění mobilní učebny PC (notebooky).

    

Vlastní notebooky dostanou také učitelé, tak aby mohli při výuce naplno využívat interaktivní techniku, tvořit digitální učební materialy s učebními texty, procvičováním a testy, ke kterým máte už teď přístup i vy ze stránek školy pod odkazem Eduweb. V dubnu také počítáme se spuštěním zkušební verze elektronické žákovské knížky zvané ELKA. Užívejte prázdniny a v pondělí se na Vás těší zase trochu modernější škola.

text a foto: K. Handlíř

 

 

Archivy