Za pohádkou kolem světa.

Děti z I. oddělení školní družiny navštěvují pravidelně pobočku městské knihovny na Jiráskově ulici. V pátek 18. 2. 2011 se malí čtenáři vydali s velrybou Julčou na putování za pohádkou kolem světa. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé povídání o pohádkách nejen českých, ale i z různých koutů světa.

   

S velrybou Julčou se děti podívaly do Švédska, Japonska i Austrálie a seznámily se s klasickými pohádkami pro tento kontinent. Vyslechly si spoustu ukázek z literární tvorby, nakreslily kouzelný pohádkový strom i samotnou průvodkyni putováním, velrybu Julču.

    

Na závěr besedy si děti vyzkoušely, jak nelehký úděl měla princezna z pohádky „Princezna na hrášku“. I když děti měly na hlavě pravou korunku a některé z nich opravdu kouzelný hrášek pod poduškou ucítily, princezny ani princové se z nich nestali.

   

Paní knihovnici děkujeme za pěkné povídání, připravenou soutěž pro děti a těšíme se na další spolupráci.

 

text a foto: B. Šrubařová

Nejnovější příspěvky
Archivy