Tvoje správná volba

…je název projektu, jehož cílem je snaha o eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových látek a informování o škodlivosti jejich užívání se zaměřením na tabák, alkohol a marihuanu. Projekt je určen právě dětem ve věku 9 – 10 let. Za naši školu se zúčastnily třídy 4. A, B a C se svými třídními učiteli.

    

V tomto projektu je využíván inovativní přístup práce s dětmi formou interaktivních tvořivých dílen.  Autorem tohoto projektu je Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. To, že přístup se změnil, dokazovaly děti samotné. Nejen, že získaly do života cenné rady a informace, ale také se velmi bavily, soutěžily a prověřovaly svoji vůli neporušit pravidla. 

                                   

 

Ne každému se „podaří“ dostat do vězení již v 10 letech. Tentokrát to bylo vězení z papíru. V něm žáci mimo jiné také našli okénko s textem: „Toto okénko neotvírej!“ Někteří z nás okénku neodolali a proti pravidlům okénko otevřeli. Teď to zvědavců ještě prošlo, v životě to ale vyjít nemusí.

    

Na závěr se prezentovala každá třída zápisem do kroniky a sliby, kterou jsou rozhodně splnitelné. Všechno však ukáže čas. Teď je jen na nás, jak správně zvolíme…

 

Text a foto: Bokischová L.

Archivy