První jarní den a postup do krajského kola v olympiádě v českém jazyce

Na první jarní den se určitě těšil nejeden z nás. Pro dvě dívky z 9.M – Andreu Orgoníkovou a Terezii Liškovou  – byl však tento den spojen s účastí na okresním kole olympiády v českém jazyce, kam se obě probojovaly z kola školního. Ústav pro jazyk český přichystal všem soutěžícím opravdu nelehké úkoly, přestože se týkaly naší mateřštiny. Tradičně se začínalo částí stylistickou, tzn. slohovou. Téma „Nikdy nemám nouzi o…“ mohli soutěžící pojmout libovolným slohovým útvarem. K vypracování jim muselo stačit pouhých 60 minut. Stejný čas byl věnován také gramatické části. Ta byla zaměřena například na podstatná jména hromadná, užití předpony za účelem vytvoření různých mluvnických termínů, význam slov atd.

 

 

 

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 30 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Umístění obou dívek z naší školy bylo více než příjemné. Andrea Orgoníková skončila na 8. místě a Terezii Liškové se podařilo vybojovat  3. místo a hlavně postup do krajského kola, které se uskuteční 4. května v Ostravě.Oběma dívkám gratulujeme a Terezii Liškové přejeme hodně štěstí a duchapřítomnosti v krajském kole.

Text a foto: S. Seidlová

Nejnovější příspěvky
Archivy