Projektové dny "50 let školy"

Název projektu:

Komplexní program pro děti a žáky s SPV

Doba trvání projektu:  od 1.7. 2012 do 31. prosince 2014.

Pozice školy v projektu:  partner

Předkladatel projektu:     Reintegra                

Hlavním cílem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifickým cílem projektu  je udržet a rozšířit komplexní program podpory pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, který je zaměřený především na odstranění bariér ve výuce, v přístupu ke vzdělání a na prevenci předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.

Komplexní program podpory je složen ze  modulů:

1. Zachování aktivit CNP K 9 na Vrchlického ulici a rozšířit nabídku jeho služeb

2. Připravit a zahájit poskytování služeb doučovacího klubu ve škole K5

3. Připravit a zahájit poskytování modulu terénní služba škole

4. Podpora vzdělávání pedagog. pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

·         žáci základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami

·         pracovníci škol

·         rodiče žáků

 

Informační leták

201005051325 CIMG0717 201005051325 CIMG0721 201005051327 CIMG0727

 

Koordinátoři projektu ve škole:   Mgr. Karel Handlíř, Mgr. Jana Hlaváčková

201004140920 02

Archivy