Pátek v  hasičské zbrojnici.

Název projektu: „Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 4 ZŠ v okrese Bruntál”

Poskytovatel dotace:  ESF – Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Název dotačního programu:Oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  

Cíl projektu:

Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků školy

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení profesionality a efektivity v řízení školy na úrovni ředitel, zástupci ředitele, vedoucí metodických sekcí a poradenského centra.

Projekt realizuje tři základní aktivity v rámci DVPP:

1. coaching, vedení porad, umění delegování, projektové řízení

2. time management, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření

3. komunikace v týmu, týmová spolupráce, efektivní vedení týmů

Žadatel:   EDUCO CENTRUM s.r.o

Škola v projektu:  partner

Termín realizace:  1.2. 2012 – 30.2. 2013

DSC 0570 DSC01105

Koordinace projektu ve škole:   Karel Handlíř

201008191017 logolnet_3

Archivy