Přesun v čase do Bruntálu

Každý rok se v různých městech republiky pořádají oslavy ke Dni Země. Jednou z nich byla i Ekologická soutěž 2011, kterou tradičně pořádala Základní škola Okružní 38 v Bruntále. Jednalo se již o 17. ročník, kterého se zúčastnily i 4 týmy z naší školy. V I. kategorii (mladší žáci) se o co nejlepší umístění utkali – Horáková M., Vlachová M., Slejšková N., Kubis T. za družstvo č.1 a Marešová K., Weinerová V., Novák P., Grulich T. za družstvo č.2. Ve II. kategorii (starší žáci) soutěžili – Slováček M., Brewus D., Hujdová M., Svobodová N. za družstvo č.3 a Korabečná J., Kubisová A., Caisberger P., Huser D. za družstvo č.4.

 

Letošním tématem soutěže byl čas. Vstupním úkolem pro každé soutěžní družstvo bylo vytvořit stroj času z odpadového materiálu. Záleželo jen na fantazii a nápadech, kterým se meze nekladly. Za každou soutěžní kategorii byl vybrán jeden stroj času, ten nejoriginálnější, pedagogickým doprovodem a výrobní tým ohodnocen věcnou cenou. Mohu říci, že rozhodování bylo nelehké, neboť bylo opravdu z čeho vybírat.

 

 

 

V Bruntále na soutěžící čekalo vřelé přivítání ředitelem školy a zároveň oficiální zahájení soutěže. Všechny soutěžní úkoly byly zaměřeny na pojem času z různých pohledů např. čas na Zemi, čas v životě různých organismů či v ochraně životního prostředí. Zde se projevila všestrannost soutěžících, kdy mohli využít nabitých vědomostí z oblastí přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky a v neposlední řadě i angličtiny.  V cestě za nejlepším umístěním jim stály výpočty, měření, práce s atlasem a časová pásma, laboratorní úkol, testy a jednoduchý pohybový úkol.

 

  

 

Konkurence byla veliká, soutěže se účastnily základní školy z Bruntálu, Krnova, Města Albrechtic,  Andělské hory a sportovní gymnázium z Vrbna pod Pradědem. V I. kategorii soutěžilo celkem 11 družstev, ve II. kategorii dokonce 14 družstev. I když nám nebylo přáno umístění na stupních vítězů, skončilo družstvo ve složení Marešová, Weinerová, Novák a Grulich na krásném 4. místě. Neztratila se ani ostatní družstva – družstvo č.1 se umístilo na 6. místě v I. kategorii, družstvo č. 3 na 10. místě a družstvo č.4 na 11. místě ve II. kategorii.

 

 

Všem zúčastněným děkuji za skvělou atmosféru, soutěžní nasazení, pracovní úsilí při výrobě strojů časů a v příštích kolech soutěže další podobné úspěchy.

Text a foto: Petra Divecká

Archivy