Maňásci již potřetí.

Maňáskové divadlo“Sluníčko“, které za dětmi ze školní družiny přijelo 14. září 2011 z nedalekého Šternberka, si opět pro malé diváky připravilo tři nové pohádkové příběhy. I když pohádku„O veliké řepě“ děti velmi dobře znají a umí ji i samy zahrát, v novém podání s nezbednými strašidýlky byla pro malé diváky skvělým zážitkem.

 

    

 

Další dvě pohádky pod názvem „Kůzlátka a vlk“ a „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“ se dětem  také velmi líbily. Jednotlivé pohádkové bloky byly prokládány písničkami, které si děti společně zazpívaly a nechyběly ani hádanky z pohádek.

 

    

 

Všechny děti na závěr odměnily malé plyšové herce velikým potleskem. Společně se budeme těšit na to, s jakými novými pohádkovými příběhy za námi příští rok opět maňáskové divadlo přijede.

 

text a foto: B. Šrubařová

Archivy