Účastníci zájezdu …

Cílem vlastivědy 5. třídy je poznat Českou republiku. Jak ale poznat Česko v lavicích? A jak se o něm co nejvíce dozvědět? Jednoduše! Založili jsme fiktivní cestovní kancelář „Janáčkova pětka“. Každý žák si měl za úkol připravit prezentaci místa (města), které sám navštívil. Informace na formátu A3 – A1 obsahovaly historická místa, zajímavé přírodní úkazy, významné akce města (místa), turistické trasy, sportovní a kulturní vyžití, informace z internetu o ubytování, popřípadě ceny vstupného nebo otevírací doba.

    

Tyto informace pak doplnili plakáty, letáky, fotografiemi dobovými i současnými. Následovala slovní prezentace s teoretickou přípravou. Měli jsme informace i zážitky „z první ruky“, protože naši průvodci vše, o čem mluvili, sami zažili. Všem se to velmi povedlo. Pokud bychom se chtěli rozhodnout, kam na dovolenou, bylo velmi těžké si vybrat z tak zajímavé a bohaté nabídky. Tak byli dobří. „Účastníci zájezdu“ pak ještě měli dotěrné otázky, na které museli průvodci odpovídat.

   

A na závěr jsme si nechali „lahůdku“. Spolužačka Sára S. si k tomu všemu ještě připravila prezentaci na interaktivní tabuli a sklidila velký potlesk. Cestovaní po Česku byl opravdu pro celou třídu velký zážitek.

Bokischová L. a 5.B

Nejnovější příspěvky
Archivy