Pomozme zvířátkům

Pomozme zvířátkům…
… jednoduchý název pro lidičky s velkým srdcem. Spojili jsme síly – zástupci Školního parlamentu 1. stupně a Školní družina a společnými silami se podíleli na této akci.

    

Třídit odpad, to už ve škole zvládáme velmi dobře. K ochraně životního prostředí to však nestačí. Hledáme cesty jak přispět více.
Ke sběru kaštanů a žaludů nám přálo slunečné počasí, a tak všichni měli šanci udělat něco dobrého. Tentokrát jsme celou akci nepojali jako soutěž ale jako dobrovolnou akci. Za každý pytlík dostaly děti „Kaštánek“ – kartičku, kterou si po dohodě s učiteli nalepily do sešitu prvouky, přírodovědy nebo třeba do deníčku. Byl o ně velký zájem.

    

Akce proběhla ve dvou dnech. Členové parlamentu velmi dobře akci zpropagovali a také vždy ráno stáli na sběrném místě a odváděli dobrou práci. Vždyť se akce zúčastnilo 168 žáků. Všem účastníkům ještě jednou děkujeme. Pro velký zájem se bude konat ještě jeden den sběru a to ve čtvrtek ráno 13. října 2011 opět na stejném místě.

Bokischová L., Šrubařová B., Hlaváčková J.

   

Nejnovější příspěvky
Archivy