Kamarádství bez hranic

Podzim je na naší škole vždy tak trochu ve znamení projektu „Spolu to zvládneme“. Podstata tohoto projektu spočívá v partnerství dvou tříd, vždy po jedné z prvního a druhého  stupně. Spolupráce začíná od  prvních a šestých tříd a  provází žáky po celou dobu jejich školní docházky. Aktivity související s tímto programem jsme realizovali již třetím rokem. Jako tradičně proběhly seznamovací dny ve dvou společně strávených dnech.

   

Partnerské třídy byly  stanoveny takto :
1.A (tř. učitelka Martina Jiroušková) a 6.A (tř. učitelka Pavlína Nováková)
1.B (tř. učitelka  Hana Kratochvílová) a 6.B (tř. učitelka Romana Janková)
1.C (tř. učitelka Iva Hoferková) a 6.M (tř. učitelka Silvie Seidlová)

   

Dvojice tříd se sešly ve večerních hodinách ve škole. Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto pobytu bylo poznávání se a vytvoření kamarádství. Děti poznávaly jeden druhého, jeho záliby a vlastnosti. Vše se odehrávalo formou her. Například: Abeceda v lanech – děti obou tříd se řadily podle abecedy i podle velikosti. Najdi si mě – pomocí provázků, které měly děti za úkol rozplést si našly kamaráda. Důvěřuj mi – prvňáček vedl šesťáka , jenž měl zavázené oči z tělocvičny až do své třídy. Dával pozor na to, aby se jeho kamarád nezranil a získal si jeho důvěru.

   

Prvňáci pak statečně bez svých maminek a svých postýlek přenocovali ve své třídě. V tu  chvíli se třída proměnila ve společnou ložnici. Jejich starší kamarádi odešli domů, protože společnou noc již prožili na začátku září na adaptačním kursu v Pochni.

   

Druhý den prožili šesťáci s prvňáky opět společně, a to na hřišti, kde je čekalo opět spousta her a zábavy. Jako vzpomínku na tento pobyt dostali žáci 1. tříd od svých starších kamarádů malý dáreček a všichni, včetně učitelů, se oblékli do zářivých žlutých triček s logem „SPOLU TO ZVLÁDNEME“.

   

Těšíme se na další společné akce, v nejbližší době to bude vánoční dopoledne s Ježíškem.

Text: Iva Hoferková, Silvie Seidlová

Foto: B. Šrubařová, E. Nevídalová, J. Klimenková

 

Nejnovější příspěvky
Archivy