Rodiče vybírali své zástupce do školské rady.

V průběhu třídních schůzek 24.11. 2011 proběhla volba do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17. Rodiče vybírali 2 zástupce do Školské rady ze 2 kandidátů, kteří se řádně přihlásili. Voleb se zúčastnilo celkem 308 oprávněných voličů, kteří odevzdali 301 platných volebních lístků.

V průběhu třídních schůzek 24.11. 2011 proběhla volba do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17. Rodiče vybírali 2 zástupce do Školské rady  ze 2 kandidátů, kteří se řádně přihlásili. Voleb se zúčastnilo celkem 308 oprávněných voličů, kteří odevzdali 301 platných volebních lístků.

Oba kandidáti získali více jak 50 % hlasů: Ing. Stanislava Halířová (189),  Mgr. Josef Tobiášek (167) a stávají se tak na období let 2012 – 2014 členy Školské rady.

Spolu s nimi zasednou do téže rady také zvolení zástupci pedagogů Mgr. Kamila LukszováMgr. Eva Nevídalová a dva zástupci nominováni zřizovatelem školy, tedy městem Krnov , jsou to Ing. Jaromír FoltýnMgr. Pavel Moravec.

Všem nově zvoleným členům blahopřejeme. A zároveň děkujeme panu Mgr. Janu Čepovi a Ing. Zdeňku Welnovi za odvedenou práci v uplynulém  volebním období.

Nové složení školské rady:

Ing. Stanislava Halířová
Mgr. Josef Tobiášek
Mgr. Pavel Moravec
Ing. Jaromír Foltýn
Mgr. Eva Nevídalová
Mgr. Kamila Lukszová

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy