Kriteria přijetí

Přijímací zkoušky budou tvořeny netradičními příklady, které svým obsahem vyžadují od řešitele spíše než mimořádné matematické vědomosti a dovednosti „pouze“ pozorné přečtení zadaného textu, správný úsudek, postřeh, vhled do situace, ale i důslednost. Výsledky práce budou využity k získání užitečných informací o úrovni dosažených schopností a dovedností žáka, a také o předpokladech pro další studium.

Přijímací zkoušky (test) budou trvat 60 minut čistého času.

Do výsledků řízení se bude započítávat:

  1. prospěch z pololetí a konce 4. ročníku, pololetí 5. ročníku (max 15 bodů)
  2. výsledky testu (max 25 bodů).

Celkem může žák získat 40 bodů. Žáci budou seřazeni podle dosažených bodů od nejvyššího po nejmenší. Přijatých bude prvních 25 žáků se ziskem minimálně 50% možných bodů.

Zákonní zástupci přijatých žáků musí ředitelství školy do 18. května 2012 odevzdat zápisový lístek do matematických tříd na šk. rok 2012/2013.

Volná místa budou obsazena žáky na dalším pořadí.

Nejnovější příspěvky
Archivy