Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad

p.č.

reg. číslo

1.

101

2.

106

3.

108

4.

110

5.

113

6.

114

7.

140

8.

141

9.

144

10.

151

11.

186

12.

199

13.

220

14.

403

Archivy