Řím – věčné město

 

Řím – věčné město

Lokalizace projektu: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Cíl projektu: Cílem projektu je vzdělávat žáky i jinou formou – vyhledávání informací před cestou a jejich použití při plnění zadaných úkolů.

Popis projektu:

Záměrem projektu je seznámení žáků s antickými památkami Říma a s městským státem – Vatikánem, a tak navázat na učivo dějepisu. Jiným způsobem ukázat žákům těsné propojení mezi jednotlivými předměty a to hlavně mezi dějepisem, zeměpisem a výtvarnou výchovou a přírodními vědami. Ukázat jim, že existují i jiné formy vzdělávání než ve škole a sezení u počítače. Probudit u žáků lásku k cestování a tak nenásilnou formou rozvíjet jejich touhu po poznání.

Po cestě budou žáci zpracovávat projekt – „ Významná místa na naší cestě a jejich historie“

a) Do slepé mapy budou žáci zaznamenávat trasu cesty a zajímavá místa.

města

hory, pohoří

Informace budou vyhledávat před cestou ve skupince, ve které budou později pracovat. Žáci obdrží pracovní list, který budou v průběhu cesty vypracovávat.

b) v místě pobytu budou vyhledávat tyto informace

zajímavé stavby a jejich sloh – seznámení se základními slohy ve skupinách

historie města

nejdůležitější památky – zařazení do slohů podle znaků pro daný sloh

c) z cesty vytvoří poster a prezentaci – možnost využití ve vyučování,

Plán projektu :

1. den – odjezd od školy, klimatizovaným autobusem

2. den – příjezd do Říma v ranních hodinách

          – návštěva Vatikánu – žáci uvidí :

          a) prohlídka Vatikánu, střídání stráží

          b) Bazilika sv. Petra se Sixtinskou kaplí

          c) Vatikánské muzeum

 

3. den – prohlídka antického Říma – žáci uvidí :

          a) Koloseum

          b) Pantheon

          c) Fontánu de Trevi

 

4. den – prohlídka moderního Říma a jeho podzemí

          – odjezd domů ve večerních hodinách

5. den – cesta domů, návrat v odpoledních hodinách

Cena : 3 900,- Kč

Cena zahrnuje :

a) cestu klimatizovaným autobusem

b) ubytování – kemp – v mobildomech

Další náklady : 1 100,- Kč

a) vstupy – 30 €

b) pojištění žáků na cestu – hromadně před cestou

c) snídaně a večeře – zajistí pedagogové ze zakoupených surovin

kontakt : Mgr. Iva Brožovičová – email: [email protected]

Nejnovější příspěvky
Archivy