Paříž – kráska na Seině

Paříž – kráska na Seině

Název projektu: Poznávací zájezd – Parc de la Villette a Paříž.

Lokalizace projektu: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Cíl projektu:Cílem projektu je vzdělávat žáky i jinou formou – vyhledávání informací před cestou a jejich použití při plnění zadaných úkolů.

Popis projektu:

Záměrem projektu je seznámení žáků s učivem přírodovědných předmětů jiným způsobem než výkladem ve škole. Chceme žákům ukázat těsné propojení mezi jednotlivými předměty. Hlavní náplní je návštěva přírodovědného městečka Parc de la Villette, kde žáci zábavnou formou vzhlédnou expozice o lidském těle, vesmíru, robotech, kosmických tělesech a o Zemi. Dále se seznámí s významnými památkami města Paříže, které jsou součástí výuky zeměpisu a dějepisu. Ukázat jim, že existují i jiné formy vzdělávání než ve škole a sezení u počítače. Probudit u žáků lásku k cestování a tak nenásilnou formou rozvíjet jejich touhu po poznání.

Po cestě budou také žáci zpracovávat projekt „ Významná místa naší cesty a jejich historie“

a) Do slepé mapy budou žáci zaznamenávat trasu cesty a zajímavá místa.

 hory, pohoří

Informace budou vyhledávat před cestou ve skupince, ve které budou později pracovat. Žáci obdrží pracovní list, který budou v průběhu cesty vypracovávat.

b) v místě pobytu budou vyhledávat tyto informace

zajímavé stavby a jejich sloh – seznámení se základními slohy ve skupinách

historie města

nejdůležitější památky – zařazení do slohů podle znaků pro daný sloh

c) přírodovědné muzeum– vybrat dvě pro ně nejzajímavější informace a seznámení se svým výběrem ostatní žáky – ve škole v příslušných předmětech

d) z cesty vytvoří poster a prezentaci – možnost využití ve vyučování

Podrobný popis aktivit:

1. den – odjezd od školy, klimatizovaným autobusem

2. den – příjezd do Paříže, cestou zastávka v Remeši – návštěva katedrály a baziliky

          – návštěva městečka Parc de la Villette – žáci uvidí :

          a) expozici s názvem ze Země do vesmíru – země ,oceány, kosmická tělesa

          b) dobrodružství života – tajemství živé bytosti – virtuální procházka lidským tělem

          c) věda a technika – doprava a dopravní prostředky, roboti

          d) návštěva panoramatického kina – film

3. den – prohlídka centra Paříže, Eiffelova věž, Louvre, Invalidovna, Champs Elysées, Vítězný oblouk, Arabská čtvrť – bazilika Socré Coeur,

         – večerní projížďka lodí po Seině

4. den – prohlídka katedrály Notre Dame, Lucemburských zahrad, Latinské čtvrti

          – odjezd domů ve večerních hodinách

5. den – cesta domů, návrat v odpoledních hodinách

Cena : 3 760,- Kč

Cena zahrnuje :

a) cestu klimatizovaným autobusem

b) ubytování – typ formule se snídaní

Další náklady : 1 000,- Kč

a) vstupy – 30 €

b) pojištění žáků na cestu – hromadně před odjezdem

c) večeře – 3x – zajistí pedagogové ze zakoupených zdrojů

kontakt: Mgr. Iva Brožovičová , email : [email protected]

Předchozí

Následující

Archivy